Den Země

DEN ZEMĚ

Dne 16.dubna proběhl projekt při příležitosti oslavy Dne Země. Původně byl svátek slaven ve spojení s příchodem jara a jarní rovnodenností. V současné době je svátek pojat spíše ekologicky. Proto jsme se i my zapojili a snažili jsme se udělat naše okolí čistější a krásnější. První a druhá třída pracně sbírala odpadky okolo naší školy. Třeťáci spolu se 4. třídou vyčistili přírodu okolo čističky a Pramosu. 5. – 8. třída zvelebovala okolí naší školy a 9. ročník pomáhal mateřské škole na zahradě.

Fotogalerie