Den otevřených dveří

V pátek 13. dubna jsme na naší škole přivítali žáky a učitele z okolních škol. Naše pozvání přijala ZŠ Křepice, ZŠ Boleradice a ZŠ Borkovany. Páťáci a čtvrťáci z těchto škol společně s našimi školáky prožili dopoledne v různě zaměřených dílnách. Vyzkoušeli si práci na interaktivních tabulích, nahlédli do historie v dějepisné soutěži, hráli turnaj v ringu. Z jejich vyjádření usuzujeme, že se jim u nás líbilo.

 

Fotogalerie

Relichová D.