Den dětí v MŠ

Žáci 9. ročníku si ve spolupráci s učitelkami MŠ připravili pro děti mateřské školy "Písničkový den" u příležitosti Dne dětí. Děti mateřské školy absolvovaly na školní zahradě celkem 8 stanovišť, na kterých je očekávali žáci 9. ročníku. Ti měli připraveny kostýmy a tematickou aktivitu ke zvolené písničce, kterou měly děti MŠ poznat a společně si zazpívat. Tento dětský den se velice vydařil a my věříme, že bude do budoucna představovat novou tradiční akci, kterou budeme společně s našimi "deváťáky" organizovat. Tímto jim také děkujeme za profesionální a zodpovědný přístup.

Fotogalerie