Dějepisná exkurze 6. třídy

Dějepisná exkurze 6. třídy

První listopadový den si vyrazili žáci šesté třídy na dějepisnou exkurzi do Rajhradu. Jejich cílem byl Památník národního písemnictví na Moravě a Státní okresní archiv .

V Památníku, který je umístěn v prostorách benediktinského kláštera, si nejprve prohlédli rekonstruovanou část kláštera, poté je už čekal program nazvaný Příběh knihy. V krásném prostředí historického sálu rajhradské klášterní knihovny se dověděli nejen to, z jakých částí se kniha skládá, ale i jak a z čeho se tyto části v průběhu staletí vyráběly. Děti si mohly sáhnout na skutečný pergamen, potěžkat středověkou knihu, zblízka si pohlédly staré rukopisné knihy a atlasy, umí si už udělat představu o tom, jak fungoval knihtisk Johanna Guteberga, viděly knihy psané hebrejsky, řecky, latinsky i arabsky, ví, co je iluminace, iniciála.

V archivu si šesťáci osvěžili dějepisné učivo o pramenech. Mohli se projít mezi 5 km archiválií vzorně srovnaných v depozitářích. Na vlastní oči se přesvědčili, že školní katalogy jejich pra pra pra rodičů jsou pečlivě uloženy - dokonce nahlédli do „Knihy cti“, v níž jsou zaznamenány pochvaly, ale i prohřešky žáků. V archivním trezoru viděli originál listiny, kterou vydal Václav IV., pečeti, typáře, tóru, kroniky – mezi nimi i kroniku Ivančic, kterou vyzdobil Alfons Mulcha. Z trezoru vedly jejich kroky do restaurátorské dílny, zde si udělali představu o tom, jak se opravují staré knihy a listiny.

A protože čas neúprosně běžel, krátce po dvanácté se rozloučili a spěchali na autobus.

 

Fotogalerie

Mgr. Renata Rubešová