Branný den

Středeční dopoledne 18. 6. 2014 se na Svatojánku konal již tradiční branný den pořádaný Techsportem. Za krásného slunečného počasí si žáci 1. - 6. ročníku zasoutěžili v nejrůznějších sportovních, ale i vědomostních disciplínách. Na jednotlivých stanovištích plnili né vždy jednoduché úkoly. Letos si mohli vyzkoušet svoje znalosti ze zdravovědy, odhadovat vzdálenost i světové strany, dále si ujasnili jak moc znají dopravní značky a také svoji obec Šitbořice . Na trati je čekalo spoustu sportovních úkolů jako hod na cíl, střelba ze vzduchovky, hod šipkami na terč, plazení terénem, šplh i přelézání žebříku. Na konci všeho snažení a zápolení čekalo žáky vyhodnocení výsledků branného dne i malé sladké překvapení.

 

Fotogalerie

Lucie Kačurová