Bezpečnostní pokyny pro zajištění výuky od 12.4.

- Prezenční výuka a pobyt ve škole je umožněn pouze žákům, kteří absolvují ve škole test na přítomnost viru COVID-19 s negativním výsledkem.

- Nikdo s příznaky infekčního virového onemocnění nesmí do budovy školy vstoupit a nemůže se účastnit testování.

- Testování bude probíhat ve škole samoodběrem - v pondělí a čtvrtek, případně jiný den, který dítě do školy nastoupí.

- V případě testování dětí 1. - 3. třídy je umožněna asistence u testování 3. osobou - zákonný zástupce nebo jím písemně pověřená osoba.

- Vstup do budovy školy a pobyt ve škole bude umožněn pouze žákům, kteří mají na ústech chirurgickou roušku, ostatním osobám bude vstup umožněn pouze po předchozí dohodě a s použitím respirátoru FFP2.

- Všichni žáci budou nosit v aktovce jednu čistou chirurgickou roušku navíc v podepsaném sáčku.

- Žákovi s přetrvávajícími příznaky infekčního onemocnění, které je projevem chronického onemocnění, včetně alergického (rýma, kašel), je umožněn vstup do školy pouze s potvrzením od lékaře.

- Pokud žák v průběhu výuky začne vykazovat příznaky onemocnění, bude umístěn do samostatné místnosti, pedagog kontaktuje zákonného zástupce žáka, zákonný zástupce zajistí jeho okamžité vyzvednutí, telefonicky kontaktuje ošetřujícího lékaře žáka a dohodnou se na dalším postupu.

- První den ve škole dostanou žáci formulář, kde budou moci rodiče dát souhlas s tím, že v případě pozitivního výsledku testu na COVID-19 (případně projevech onemocnění před zahájením výuky), žák odejde domů sám, rodič bude kontaktován telefonicky.

- Žáci jsou povinni provádět pravidelně desinfekci a hygienu rukou na místech k tomu určených.

- Veškerou nevolnost nebo změnu zdravotního stavu hlásí žák vždy pedagogickému pracovníkovi.

 

Průběh testování a na něho navazující postup naleznete zde:

- leták pro žáky

- leták pro rodiče

- testování

 

V Šitbořicích dne 8. 4. 2021 Mgr. Monika Ondroušková, ředitelka školy