Bezpečnostní pokyny pro zajištění provozu v MŠ

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY PRO ZAJIŠTĚNÍ PROVOZU V MŠ

PRO ŠKOLNÍ ROK OD 1. 9. 2021

- Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest nesmí do budovy mateřské školy vstoupit.

- Rodič pro své dítě zajistí a přinese jednu čistou roušku v podepsaném sáčku.

- Dítěti s přetrvávajícími příznaky infekčního onemocnění, které je projevem chronického onemocnění, včetně alergického (rýma, kašel), je umožněn vstup do školy pouze s potvrzením od lékaře.

- Pokud dítě v průběhu pobytu v MŠ začne vykazovat příznaky onemocnění, bude umístěn do samostatné místnosti, pedagog kontaktuje zákonného zástupce žáka, zákonný zástupce zajistí jeho okamžité vyzvednutí, telefonicky kontaktuje ošetřujícího lékaře žáka a dohodnou se na dalším postupu.

- Osoby vstupující do budovy MŠ jsou povinny provést při vstupu desinfekci rukou, dodržovat bezpečné rozestupy, pobývat v šatně nezbytně nutnou dobu
a nevstupovat s dítětem do šatny, pokud by nebylo možné dodržet bezpečné rozestupy.

 

V Šitbořicích dne 27. 9. 2021

Mgr. Monika Ondroušková, ředitelka školy