Beeball day

Beeball day

Středa, 28.9. Šitbořice

Celorepublikovou sportovní akci Beeball day naše škola pořádala již podruhé. Cílem bylo zapojit děti do 10-ti let a jejich rodiče ve sváteční den do pohybových aktivit.

Náš školní softbalový tým Šitbořické straky si na příchozí děti nachystal 5 stanovišť: hod na cíl, hod na dálku, pálení ze stativu, běh na 1. metu a běh po metách.

Děti hned u vstupu dostaly kartičky, na které jim organizátoři na jednotlivých stanovištích zapisovaly jejich výkony. Po absolvování disciplíny si děti odnesly i nějakou tu sladkost.

Po absolvování všech disciplín dostaly děti diplom za účast na Beeball day.

Následovala akce pro rodiče, kdy si mohli zkusit odpálit opravdový softbalový míč s opravdovou pálkou. Nutno říci, že většina si poradila velmi dobře.

Po nezbytné rozcvičce, kterou si vzali na starost opět hráči našeho kroužku následoval zápas v beeballu. Tady nešlo o výsledek, spíš o to, aby si děti tento krásný sport vyzkoušely a radovaly se z pohybu.

Akce se myslím velmi podařila, dorazilo kolem 30 dětí se svými rodiči.

Děkuji především hráčům našeho kroužku za perfektní organizaci, dětem a jejich rodičům za to, že přišli v tak hojném počtu.

Za rok na stejném místě!

Softbalu zdar!

Fotogalerie

Tomáš Mottl