Beeball day

 

Beeball day

Pátek, 28.9. 2018

Již čtvrtým rokem pořádá naše škola a klub softballu Šitbořické Straky tradiční celorepublikovou akci pro veřejnost zvanou „Beeball day“.

Také letos jsme pro veřejnost (žáky z 1. stupně) nachystali 5 dovednostních soutěží z oblasti pálkovacích sportů – běh na 1. metu, běh po metách, hod na dálku, hod na cíl a pálení ze stativu.

Účastníci dostali u vstupu kartičku a chodili po jednotlivých stanovištích. Tam byli nachystáni členové našeho softballového kroužku. Žákům vysvětlili disciplínu. Po vykonání disciplíny jsme napsali účastníkovi do kartičky výsledek. Dítě pak bylo odměněno ještě nějakou tou sladkostí.

Ve druhé polovině dvouhodinové akce jsme dali ze všech dětí dohromady dva týmy. Koučové byli starší žáci našeho kroužku kteří po celý zápas děti vedli. Výsledek nebyl důležitý.

Děti si akci užily. Nakonec se jich sešlo necelých 30 což je dost slušné číslo.

Moc děkuji dětem a rodičům za účast a členům kroužku za pomoc při organizaci. Bez vás by to nešlo!

Fotogalerie

Tomáš Mottl