Barevný svět - den první: Asie

Asie je svou rozlohou 44 603 853 km² největší, s více než 4 miliardami obyvatel nejlidnatější a zhruba od přelomu tisíciletí rovněž nejhustěji osídlený světadíl. Má 44 mezinárodně uznávaných států. Tento světadíl připadl na prvňáčky v pondělí. Společně jsme se podívali, kde se tento světadíl rozkládá a seznámili jsme se se zvyky a tradicemi některých nejznámějších států. V matematice jsme si spojovačkou vytvořili čínský lampion a zkusili jsme psát i čínské číslice. Zvířátka nás zaměstnala v prvouce, vyrobili jsme si národní symbol Číny pandu a draka. Během tvoření si děti vyslechly pohádky z Turecka, Indie, Iránu a Litvy. Do konce týdne se ještě pustíme do japonského vějíře, indického páva a thajské sovy. V krátké prezentaci prvňáčci zhlédli jaké v tomto světadílu jsou odlišné stavby, dopravní prostředky, oblečení lidí a samotní lidé. V hodině tělocviku si děti zahrály čínskou honičku, odnášely kameny z čínské zdi, podle japonských dětí vyhazovaly a chytaly kamínky a připomněly si Džan-ken-pon (naše stříhání rukama) při rozlosování do družstev na vybíjenou. Společným focením s výrobky jsme zakončili asijské dopoledne.