Barevný svět

Do výuky na prvním stupni jsme zařadili  projekt Barevný svět, který umožňuje žákům seznámit se s rozmanitostí různých kultur, jejich tradicemi, hodnotami. Zařazená témata prolínají do všech vzdělávacích oblastí. Žáci si mohou lépe uvědomovat svoji vlastní kulturní identitu, tradice i hodnoty. Multikulturní výchova rozvíjí u dětí smysl pro spravedlnost, solidaritu a toleranci. Znatelně se dotýká i mezilidských vztahů ve škole, mezi žáky a učiteli, mezi žáky samotnými, mezi školou a rodinou, mezi školou a místní komunitou.

Pro zpestření výuky vycházíme z pěti barev, které jsou přisouzeny jednotlivým světadílům (viz olympijské kruhy) a každá třída má přidělenou svou barvu.

Prvňáčci během barevného týdne odcestovali do Asie. Druháci cestovali po Evropě. Třeťáci se zaměřili na černou Afriku a čtvrtá třída se podívala do Austrálie. U páťáků dominovala červená barva a světadíl, kterému žáci věnovali pozornost, byla Amerika.

Fotogalerie