Barevný svět

Na prvním stupni jsme v říjnu zařadili do výuky projekt Barevný svět, který umožňuje žákům seznámit se s rozmanitostí různých kultur, jejich tradicemi, hodnotami.

Na základě toho si pak žáci mohou lépe uvědomovat svoji vlastní kulturní identitu, tradice i hodnoty. Multikulturní výchova rozvíjí u dětí smysl pro spravedlnost, solidaritu a toleranci

Zařazená témata vycházejí z aktuální situace, prolínají do všech vzdělávacích oblastí a jsou zaměřena na zdravý životní styl

Pro zpestření výuky vycházíme z pěti barev, které jsou přisouzeny jednotlivým světadílům (viz olympijské kruhy) a každá třída má přidělenou svou barvu. A aby výuka probíhala formou hry, tak kromě skupinové práce dětí, shromažďování zajímavostí, vyplňování křížovek, rukodělného a výtvarného tvoření, se žáci v daný den obléknou do určité barvy a kuchařky zařadí do už tak pestrého jídelníčku jídlo typické pro daný světadíl.

15. 10. máme modrý den Evropa

16. 10. máme zelený den Austrálie

17. 10. máme černý den Afrika

18. 10. máme červený den Amerika

19. 10. máme žlutý den Asie