Adventní koncerty

Pěvecký sbor Colorata Vás srdečně zve na

ADVENTNÍ KONCERTY:

- neděle 27. 12. 2016 od 16:30 – rozsvěcování stromu

- středa 14. 12. 2016 od 17:30 VOKÁLNÍ KROUŽEK – v Brně na Zelňáku

- neděle 11. 12. 2016 od 16:00 v Brně na Zelňáku

- neděle 8. 1. 2017 od 17:00 v kostele