Archiv článků

Praktické poznávání v okolí školy

V rámci přírodopisu jsme v posledních týdnech zařadili do hodin praktické poznávání a pozorování v okolí školy. Seznamovali jsme se ne jenom s bylinami a dřevinami, ale také s bezobratlými živočichy.  Se sedmými třídami jsme pojmenovali a označili stromy v okolí školy a šesťáci aktivně...
Celý článek

Pasování žáků 1. A na čtenáře

Od písmenka ke čtení vět – tak by se mohla nazvat cesta, kterou ušli žáčci v první třídě od začátku školního roku. Ve středu 5. 6. se děti společně se svými rodinami sešly v místní knihovně a mohly předvést, jestli si zaslouží být pasováni na čtenáře. Družinu rytířů Řádu čtenářského...
Celý článek

Oznámení o přijetí k základnímu vzdělávání

O přijetí dítěte/dětí rozhodla ředitelka školy Mgr. Monika Ondroušková v souladu s § 67 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu a na základě novely Školského zákona č. 561/2004 Sb. § 183, odst. 2., která uvádí, že rozhodnutí, kterým vyhovuje žádosti o přijetí ke vzdělávání, se oznamuje...
Celý článek

Pasování žáků 1. B na čtenáře

Celý rok se děti z 1. B postupně seznamovaly s písmenky, které skládaly do slabik, slov a nakonec do vět, které už umí přečíst.  Za celoroční píli byly dne     5. 6. 2024 pasovány na čtenáře. V knihovně na ně čekala paní Abeceda (knihovnice Marie Zoubková),...
Celý článek

Výlet 2. a 3. třídy

Letos jsme s dětmi navštívili zábavní park Permonium v Oslavanech, kde v interaktivních hrách Ztracený permoník a Magic Permon plnili žáci různé úkoly jak vědomostní, dovednostní i fyzické. Hry probíhaly v celém parku Permonium i v těžní věži bývalého dolu Kukla. Počasí nám přálo a děti mohli...
Celý článek

Sportovní den 2. stupně

Po týdenním odkladu kvůli špatnému počasí jsme ve čtvrtek 30.5. 2024 konečně mohli zorganizovat sportovní den 2. stupně. Žáci od 6. do 9. třídy dostali již dříve možnost vybrat si svůj oblíbený sport. Ze sčítání hlasů vzešly tyto sporty: fotbal, házená a vybíjená. Žáky jsme předem rozdělili do...
Celý článek

Výlet Strážnice

Výlet Strážnice 1. A, 1. B a 2. B    Ve středu 29. 5. jsme s dětmi vyrazili na výlet do Strážnice. Ve skanzenu na nás čekal program Abeceda řemesel – hlína a sklo. Děti se tak mohly seznámit s materiálem, který se dříve používal v každodenním životě lidí. Mohly vidět, co...
Celý článek