Archiv článků

Třídní seznamy dětí ve školním roce 2020/2021

Třídní seznamy dětí ve školním roce 2020 – 2021 ŽLUTÁ TŘÍDA BŮŽEK JAN JEHLIČKA SAMUEL KALENDOVÁ KATEŘINA KLEIN PATRIK KONEČNÝ SEBASTIAN KONEČNÝ VÁCLAV KUBALÍKOVÁ ZUZANA KUDA MATYÁŠ LEJSKOVÁ KLÁRA MACKOVÁ ANABELA MATÝŠKOVÁ DANIELA MRKVICOVÁ ADRIANA NĚMEČEK JAKUB NĚMEČEK JAN NEVÍDALOVÁ...
Celý článek

Informace pro rodiče žáků II. stupně

Vážení rodiče, v úterý 30. 6. 2020 proběhne slavnostní zakončení školního roku a předání vysvědčení na školním dvoře od 8:00 do cca 8:30. Po předání vysvědčení žáci odchází domů. Žáci, kteří do školy nedocházeli a budou mít zájem se akce zúčastnit, musí v úterý přinést podepsané a vyplněné čestné...
Celý článek

Informace pro rodiče žáků I. stupně

Vážení rodiče, informuji Vás o průběhu závěru školního roku. Výuka ve studijních skupinách bude ukončena v pátek 26. 6. 2020. V pondělí 29. 6. 2020 organizuje škola pro všechny žáky 1. stupně akci „Loučení se školou“. Této akce se mohou účastnit všichni žáci 1. stupně, i ti, kteří dosud do ZŠ...
Celý článek

Nabídka pracovního poměru do MŠ

Mateřská škola Šitbořice přijme od 1. 9. 2020 učitelku na plný úvazek. Jedná se o zástup za mateřskou dovolenou. Bližší informace na tel. čísle 728 782 419 a emailu: zsmssitborice@email.cz.
Celý článek

Upozornění pro rodiče dětí MŠ

UPOZORNĚNÍ PRO RODIČE DĚTÍ MŠ! POKUD MÁTE NĚJAKÉ PŘÁNÍ OHLEDNĚ ROZDĚLENÍ DĚTÍ DO TŘÍD VE ŠKOLNÍM ROCE 2020 - 2021, PROSÍM O KONZULTACI SE MNOU DO 19.6.2020. PO TOMTO TERMÍNU JIŽ NEBUDE MOŽNÉ SEZNAMY MĚNIT. Neugebauerová T., vedoucí učitelka
Celý článek

Informace k uzavření klasifikace

Vážení rodiče, informuji Vás o způsobu ukončení klasifikace za 2. pololetí. Na základě doporučení MŠMT a zvážení situace pedagogickou radou školy oznamuji, že uzavírání klasifikace bude probíhat takto: Učitelé předběžně uzavřou klasifikaci do středy 3. 6. 2020 – tato předběžná výsledná známka...
Celý článek

Informace pro rodiče žáků 6. - 8. tříd

Vážení rodiče, od pondělí mohou žáci nastoupit znovu do ZŠ. V pondělí proběhne společná schůzka celého třídního kolektivu v následujícím čase: 6. třída v 8:30 h 7. třída v 8:45 h 8. třída v 9:00 h Na této schůzce žáci obdrží potřebné informace k organizačnímu zajištění výuky....
Celý článek