Softbalový kroužek

- zájmový kroužek je určen pro všechny zájemce o tento krásný pálkovací sport od 5. do 9. třídy!

- tréninky probíhají vždy v pondělí, středu a pátek

- vybavení máme vlastní, proto si s sebou stačí donést pouze sportovní oděv a obuv

- účastníme se školních softballových soutěží a kdo má zájem, tak nastupuje pod hlavičkou SK Sever Brno do oficiálních softballových soutěží!

- říkáme si Šitbořické Straky, všechny další informace jsou na našich webovkách: www.sitboricke-straky.webnode.cz