Softbalový kroužek

- zájmový kroužek je určen pro všechny zájemce o tento krásný pálkovací sport od 3. do 9. třídy!

- tréninky probíhají vždy v pondělí (13:30 - 15:30 - 6. třída) a v pátek (13:30 - 15:00 - 3. - 5. třída a 15:00 - 16:30 - 6. - 9. třída)

- vybavení máme vlastní, proto si s sebou stačí donést pouze sportovní oděv a obuv

- účastníme se školních teeballových a softballových soutěží a kdo má zájem, tak nastupuje pod hlavičkou SK Sever Brno do oficiálních softballových soutěží!

- říkáme si Šitbořické Straky, všechny další informace jsou na našich webovkách: www.sitboricke-straky.webnode.cz