Zajímavosti z obce 

 

                                             

    Pro Šitbořice jsou typické vinné sklepy vykopané v pískovci a zpevněném spraši. Nacházíme je na návrší Hradisko. Sklepy jsou tvořeny pouze klenbou pod úrovní zemského povrchu, nestojí nad nimi lisovna, jak je to zvykem v okolí. Šíje sklepů není klenutá cihlami, je vyhloubená přímo do skály. Nejvíce sklepů vzniklo před druhou světovou válkou. Dalším charakteristickým znakem Šitbořic je sirovodíkový minerální pramen Štyngar, o vzniku jeho názvu se nese pověst o německém šlechtici, který se napil vody z pramene a pravil : " Das stinkt !" ("To smrdí !"). Užívá se také název Štengar, voda z praneme je oblíbená a známá v širokém okolí. Šitbořice jsou známé ve sportu, díky pořádání turnaje mistrů v kolové je navštěvuje mnoho sportovních fanoušků od nás i ze zahraničí. 
    

    Šitbořické sportovní celky se účastní zápasů i v jiném odvětví sportu, jsou to sportovní šipky, družstvo slaví úspěchy v celorepublikové soutěži jednotlivců i párů. Někteří členové se účastnili mistrovství světa.     

    Několikrát do roka se v Šitbořicích konají nejrůznější kulturní akce, místní zahrádkářský svaz na Velikonoce pořádá výstavu vína s ochutnávkou, večer je zakončen taneční zábavou. Posledního dubna se obec tradičně loučí s chlapci odvedenými na vojnu, rekruti na rozloučenou staví máj. 
Na svátek svatého Václava organizuje chasa krojované hody, v sobotu odpoledne prochází dědinou krojovaný průvod k sokolovně, kde se poté koná hodová zábava, druhý den si děvčata do průvodu oblékají slavnostnější kroj, chasa opět zamíří k sokolovně, všichni tancují až do rána. 
Základní škola organizuje slavnost na Den dětí a maškarní ples. V loňském roce uspořádaly děti soutěž "Dyňáci", obecní park byl posázen dýňovými strašáky, po setmění je děti se svými rodiči společně rozsvítily, plamínky svíček navozovaly vánoční atmosféru. Při ZŠ pracuje řada kroužků, včelařský, divadelní, folklórní atd. 

    V obci nechybí ani sbor dobrovolných hasičů, v roce 1998 oslavil 100-leté výročí svého založení, při této příležitosti byla opravena hasičská zbrojnice. Konala se slavnostní přehlídka celého sboru. Hasičský sbor společně se šitbořickou chasou každoročně pořádají Martinské hody, někdy organizuje také hasičský ples. V Šitbořicích působí řada dalších spolků, mezi nimi Myslivecké sdružení, každoročně pořádá myslivecký ples, Český zahrádkářský svaz organizuje na velikonoční neděli výstavu vín s ochutnávkou a taneční zábavou. Někteří Šitbořáci jsou členy Sokola nebo Orla. 

    Obec Šitbořice se v roce 1998 stala vítězem v soutěži Vesnice roku na okrese Břeclav a Vesnicí roku v regionu Brno, kde byla oceněna Bílou stuhou

    Spolupracujeme a vyměňujeme si zkušenosti s obcí Dinhard ve Švýcarsku, každoročně se konají setkání s různým obsahem jednání: řízení obce, školství, podnikání ... Také místní pěvecký sbor mládeže navštívil tuto obec ve Švýcarsku u příležitosti májových oslav,kde jim kromě písni předvedl i naše kroje..

              

a, tradiční kroje 

 b, stavění máje

c, orlovna

d, kostel

e, hasičská zbrojnice

f, fara

g, Štengar