Třetí třída

Rozvrh hodin

  1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
Pondělí PRV ČJ M AJ ČJ    
Úterý ČJ PRV VV M ČJ    
Středa ČJ M TV AJ ČJ Sbor  
Čtvrtek ČJ M HV ČJ    
Pátek AJ M ČJ TV   Softball  

Pozn.:

Středa: Sborový zpěv - 13:45 - 14:30

Pátek: Softball - 13:15 - 14:45

Třídní učitelka: Mgr. Monika Ondroušková