Šestá třída

Rozvrh hodin

  1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
Pondělí F AJ Z ČJ D      
Úterý HV ČJ M VV VV TV      
Středa ČJ Z AJ M VKZ   Sbor  
Čtvrtek ICT M AJ ČJ D      
Pátek ČJ M VKO AJ TV   Softball    

Pozn.:

Středa: Sborový zpěv - 13:45 - 14:30

Pátek: Softball - 13:15 - 14:45

Třídní učitelka: Mgr. Božena Pažická