První třída

Rozvrh hodin

  1. 2. 3. 4. 5.
Pondělí ČJ M ČJ VV  
Úterý ČJ M PRV TV  
Středa ČJ ČJ HV TV  
Čtvrtek ČJ M PRV  
Pátek ČJ M ČJ VV  

Třídní učitelka: Mgr. Dagmar Guráňová