První třída

Rozvrh hodin

  1. 2. 3. 4.
Pondělí ČJ ČJ M VV
Úterý ČJ M TV PRV
Středa ČJ ČJ M
Čtvrtek ČJ M PRV TV
Pátek ČJ ČJ HV VV

Třídní učitelka: Mgr. Helena Rýznarová