Osmá třída

Rozvrh hodin

  1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
Pondělí M  ČJ AJ Z D TVD   Softball  
Úterý F NJ M VKZ ČJ      
Středa M AJ NJ VKO TVD   Sbor/TVH TVH
Čtvrtek AJ M ČJ Z F PŘS  
Pátek M ČJ CH HV D VV   Softball  

Pozn.:

Pondělí: Softball - 14:00 - 15:30

Středa: Sborový zpěv 13:45 - 14:30, TVh - 13:30 - 15:00

Čtvrtek: PČ - 1x za 14 dní (sudý týden chlapci) - 14:00 - 15:30

Pátek: Softball - 14:45 - 16:30

Třídní učitelka: Mgr. Kateřina Muchová