Druhá třída

Rozvrh hodin

  1. 2. 3. 4. 5.
Pondělí     ČJ M ČJ HV  
Úterý ČJ M AJ VV  
Středa ČJ M ČJ  
Čtvrtek AJ ČJ M ČJ TV
Pátek ČJ M ČJ PRV TV

Třídní učitelka: Mgr. Helena Rýznarová