Čtvrtá třída

Rozvrh hodin

  1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
Pondělí AJ M VV VV ČJ    
Úterý ČJ AJ M TV ČJ    
Středa ČJ ČJ VL M ČJ Sbor  
Čtvrtek ČJ M AJ TV  
Pátek ČJ M AJ VL HV    

Pozn.:

Středa: Sborový zpěv - 13:45 - 14:30

Třídní učitelka: Mgr. Dana Relichová