Čtvrtá třída

Rozvrh hodin

  1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
Pondělí ČJ M VL AJ HV    
Úterý ČJ M AJ ČJ TV  
Středa ČJ AJ M VV ČJ    
Čtvrtek ČJ M AJ VL    
Pátek ČJ ČJ M TV VV    

Třídní učitelka: Mgr. Marie Růžková