Preventivní činnost školy

 

Prevence rizikového chování

Výuka probíhá podle vzdělávacího dokumentu Základní škola a nového Školního vzdělávacího programu. Cílem vzdělávání podle obou dokumentů je nejen naučit děti klasickým vědomostem, ale i dovednostem důležitým v životě. Vedeme děti k zodpovědnosti při rozhodování, ke vztahu k práci a   jednání s druhými lidmi, aby se dobře uplatnili v životě. Učitelé se důsledně zaměřují i na posilování slušného chování žáků. Z tohoto hlediska považujeme za velmi důležitou oblast prohlubování komunikačních dovedností, posilování sebevědomí, sebeúct a vzájemné úct, překonávání překážek a "boj proti nudě". Smysluplné využití času je prevencí rizikového chování žáků.