Co nabízíme?

Proč si vybrat naši školu?

 

 • Naši žáci se dostávají na prestižní střední školy
 • Žákům zajišťujeme individuální přístup  
 • Zohlednění pro žáky s výukovými obtížemi  
 • Všem žákům poskytujeme potřebnou dopomoc

 

 • Angličtina již od 2.ročníku
 • Jídelníček na přání dětí, měsíc evropské kuchyně
 • Zajišťujeme širokou nabídku volitelných předmětů včetně druhého cizího jazyka a  ICT
 • Účinný systém prevence šikany
 • Máme žolíkový motivační program pro žáky
 • Nabízíme zájmové kroužky
 • Děti tráví velké  přestávky na školním dvoře
 • Mezinárodní korespondenční program v anglickém jazyce
 • Otevřen školní klub během polední přestávky
 • Pro dojíždějící přizpůsoben pobyt ve škole dle jízdního řádu
 • Nabízíme poznávací zájezdy (Praha, Vídeň, Anglie, Polsko, Slovensko)
 • Jezdíme na lyžařské zájezdy do Němčiček a do Jeseníků

 

 • Tvořivé dílny pro děti a veřejnost
 • Nabízíme plavecký i lyžařský výcvik, kurzy první pomoci, exkurze
 • Kurzy keramiky
 • Máme dobré zkušenosti s žáky, kteří přestoupili z jiných škol

 

Naše záruky:

 

 • Školní vzdělávací program „Vzdělání na dlani“
 • Kvalifikovaný tým učitelů

 

 • Opora v rodičích, ochota učitelů
 • Nepřeplněné třídy a nespojujeme ročníky
 • Spokojené kolektivy dětí

 

 • Ukázky výuky pro rodiče 
 • Spolupracujeme s pedagogickými poradnami
 • Respektujeme názor rodičů
 • Úspěchy v okresních a regionálních soutěžích
 • Dobrá spolupráce se zřizovatelem škol
 • Efektivní metody výuky s využitím moderních technologií

 

Sportovní zázemí

 

Areál fotbalového hřiště (fotbal, skok daleký, hody, různé druhy běhů)

Sportovní zázemí za budovou školy (volejbal, přehazovaná,..)

Tenisové kurty (tenis, volejbal, nohejbal,....)

Sokolovna (florbal, míčové hry,..)

Tělocvična (sportovní gymnastika, basketbal, vybíjená, ...)

 

 • Zaměření na všestranný fyzický rozvoj dětí
 • Možnost navštěvování florbalového, softballového i jiných kroužků
 • Ve florbalu naše škola opakovaně oslavila 1. - 3. místo v ČR
 • Kompletní softballové vybavení – každoročně se účastníme softballové ligy ZŠ

                           

Přijďte s Vaším dítětem na nezávaznou návštěvu naší školy. Jste vítáni!

Chcete přihlásit Vaše dítě do ZŠ Šitbořice?

Stačí přijít nebo zatelefonovat na tel. číslo 519 421 044

Podívejte se na naše webové stránky:

www.zssitborice.cz

Volejte na tel.číslo 519 421 044

piště na mail: zssitborice@email.cz